top of page

Otázky a odpovědi pro obce

Znamená zavedení poptávkové dopravy omezení klasické linkové dopravy v naší obci?

Ne, nemusíte se bát. Jedná se pouze o pilotní projekt, který rozšiřuje či doplňuje nabídku stávajících linkových autobusů. Pomůže to rozšířit nabídku veřejné dopravy zejména ve večerním období.

Co bude stát obce pilotní provoz?

Nic. V rámci pilotního projektu obce nic neplatí.

Jsou všechny informace o projektu finální nebo se může ještě něco změnit?

Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní projekt, jehož účelem je mimo jiné vyzkoušet různé situace, mohou se měnit parametry jako je například obsluhovaná oblast nebo období provozu a další.

Nejsme součástí pilotního provozu, ale chceme poptávkovou dopravu. Co pro to můžeme udělat?

Pokud vás projekt poptávkové dopravy zaujal a měli byste zájem o její zavedení i ve vaší obci a jejím okolí, neváhejte nás kontaktovat na e-mail kubalek.lukas@idsk.cz. Společně probereme vhodné možnosti.

Jak byla vybrána oblast pilotního provozu?

V pilotním provozu nechceme, aby byl jakkoliv ovlivněn standardní linkový provoz. Proto jsme hledali oblast, kde bude možné doplnit večerní provoz a zároveň se v oblasti bude nacházet silná páteřní doprava. Jako pilotní lokalita bylo vybráno okolí Českého Brodu s kvalitním železničním napojením na Prahu, ale s chybějící návaznou autobusovou dopravou večer a o víkendech.

Kontakt

vedoucí projektu PID Haló

Bc. Lukáš Kubálek
bottom of page